RFSL har pub-kveld. Se hjemmesiden for eventuelle tema