Pride House erbjuder seminarier, debatter och andra evenemang på Kulturhuset/Stadsteatern.Vill du läsa mer om ett evenemang gå via länken nedan för mer info.

12:00–12:45 Utsatt - en berättande fotoutställning
En fotoutställning och berättelse om olika situationer av Utsatthet som homosexuell
Utsatthet på grund av att man är homosexuell behöver inte vara misshandel, ond bråd död eller stora tidningsrubriker men kan likaväl vara något som påverkar ens liv.
Med utställningen ”Utsatt” har James Åke i arrangerade bilder illustrerat händelser ur sin vardag. Sådant som han oftast inte pratar om men som har hänt honom på grund av sin homosexualitet och som format honom som människa.
James Åke säger att han tror att han genom denna utställning förmedlar inte bara sin egna upplevelse, utan även andras erfarenheter. Med denna utställning tar han upp frågor och tankar kring offer, förövare och hur den egna självbilden påverkas.
Arrangör: Svenska Pride

12:00–12:45 Föreläsning & Samtal med Caroline Sörgjerd och Ewa-Maria van der Kwast
1. Kort beskrivning av programpunkten: I detta föredrag blickar vi bakåt på den utveckling som ägt rum. Fokus ligger dock på rättsläget idag och kommande lagändringar. Föräldraskapsfrågan står i centrum, reglerna om assisterad befruktning, adoption, fasts
Familjens jurist – Vi gör dig redo för nästa steg. Beskrivning av programpunkten: I detta föredrag blickar vi bakåt på den utveckling som ägt rum. Fokus ligger dock på rättsläget idag och kommande lagändringar. Föräldraskapsfrågan står i centrum, reglerna om assisterad befruktning, adoption, fastställande av föräldraskap/faderskap och surrogatarrangemang. Även rättsläget när ett barn blir till utomlands diskuteras och analyseras. Föredraget vänder sig till dig som tillhör HBTQ-gruppen, planerar barn, väntar barn, är förälder eller till dig som bara är nyfiken på de familjerättsliga reglerna och nästa steg i rättsutvecklingen. Rättsutvecklingen mot ökat erkännande av HBTQ-personer har gått framåt i Sverige under en förhållandevis kort tid, men det finns mycket kvar att åstadkomma, särskilt på familjerättens område.
Arrangör: Familjens Jurist

12:00–12:45 Psykologer pratar kommunikation och kink
Psykologpanelen pratar BDSM på temat kommunikation
Psykologpanelen är tillbaka för att prata BDSM, denna gång på temat kommunikation. Inom BDSM-communityt finns erfarenhet av kommunikation kring samtycke, förhandlingar, gemensamma upplevelser och relationer. Kan sådana modeller för kommunikation komma till nytta i samtal om sex, relationer, samtycke och gränser även utanför BDSM-sfären? Vad är viktigt för att få kommunikationen att fungera? Psykologerna diskuterar även andra frågor som rör BDSM ur ett psykologiskt perspektiv, och det finns möjlighet att ställa egna frågor till panelen.
Arrangör: RFSU Stockholm

12:00–12:45 Transgender and Gender Creative Children and Adolescents
.
Arrangör: HBT-Socialdemokrater Sverige

12:00–12:45 Får du bli förälder till ditt eget barn?
Anna Singer, professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Malinda Flodman, regnbågsförälder.
En (juridisk) man som är gift med en (juridisk) kvinna som föder barn blir automatiskt juridisk vårdnadshavare för barnet. Detsamma gäller inte andra parkonstellationer. Hur skulle en könsneutral lagstiftning kunna se ut och när får vi en inkluderande lagstiftning? Vad är problemen med dagens lagstiftning och de förslag på ny lagstiftning som nyligen lagts fram?
Arrangör: RFSL

12:00–12:45 Ökad sexlust & bättre sexliv - Gör din sexualitet till din egen
Vad är skam? Vad är tabu? Anna vill öppna upp för att prata mer om sex och framförallt vår egen sexualitet. Vad vill JAG ha om jag lyckas tänka bort det jag har lärt mig och tror att sex innebär? Anna vill med denna föreläsning inspirera att tänka bortom
Anna bjuder på en personlig föreläsning kring erfarenheter och insikter som hon varit med om i sin egen sexuella resa. Från att ha använt sex som en bekräftelse till att bli en egen sexuell varelse som får ut så mycket mer av sex.

Vad är det för skillnad på att vara sexig och att vara sexuell? Vad är de tre nycklarna för att få ett bättre sexliv?

Anna hoppas kunna bidra till att lösa upp en hel del skam och tabun kring ämnet och intentionen är att inspirera dig att tänka ett varv till kring din egen sexualitet. Vad vill du ha och hur kan du göra för att få mer av det?
Arrangör: Vildkraft

12:00–12:45 Rättvist arbetsliv?
.
Arrangör: Arbetsförmedlingen

12:00–12:45 Seminarium with Aino Gröndahl, Asylum lawyer and public counsel for lgbtiq asylum seekers
Arrangör: RFSL

12:00–17:45 Gör konstverk på Lava och sätt upp på vår gemensamma konstutställningsvägg.
Kom och pyssla och mys med oss på Europride House Ung!
Arrangör: Lava & RFSL Ungdom

13:00–13:45 Olika vägar till föräldraskap
Vi kommer att samtala om olika vägar till föräldraskap och ge en kort introduktion till den nya lagändringen som innebär utökade möjligheter till assisterad befruktning, och som äntligen träder i kraft 2019.
Ett samtal om olika vägar till föräldraskap med en kort introduktion till hur lagen gällande assisterad befruktning ser ut i dag och hur vi snart kommer att se en stor förändring. I januari 2019 kommer en ny lag som utökar möjligheterna till assisterad befruktning, till exempel kommer inompars- och embrydonation att tillåtas samt IVF-behandlingar med donerade spermier på privata kliniker.
- Hur ser lagen ut idag?
- Vilka förändringar i möjligheterna för assisterad befruktning innebär den nya lagen?
- Inompars- och embrydonation
- IVF med donerade spermier nu möjligt på privata kliniker
Välkommen till ett samtal där publiken är välkommen att delta med sina frågor och funderingar!

Camilla Stenfelt, specialistläkare i Gynkologi och Obstetrik, är verksamhetschef på Livio Fertilitetscentrum Gärdet som är Europas första HBTQ-certifierade fertilitetsklinik.
Arrangör: Livio AB

13:00–13:45 "Voices and Visibility Uncovering hidden histories"
Röster och synligöranden som avsöjar en hemlig historia. En av UNISON främsta mål är att hjälpa arbetstagare att kämpa för rättvisa och jämställdhet i arbetslivet och utanför. Utmana diskriminering och vinna jämlikhet är kärnan i allt UNISON gör.
Jag återkommer med en mer utförlig sammanfattning när jag vet vilket datum vi får för vårt seminarie.
Arrangör: Fackförbundet ST

13:00–13:45 Är du ren? Om hiv-stigmat inom hbtqi-communityt
Personer som lever med hiv stigmatiseras dagligen, av allmänheten men även inom hbtq-communityn. Kom och lyssna på ett panelsamtal om hur vi som community kan arbeta tillsammans mot stigmatisering av personer lever med hiv?
Majoriteten av personer som lever med hiv i Sverige kan inte överföra hiv till någon annan. Denna kunskap är ett faktum. Trots detta stigmatiseras personer som lever med hiv dagligen, av allmänheten men även inom hbtq-communityn. Vilka erfarenhter av stigma finns? Hur kan vi som community arbeta tillsammans mot stigmatisering av personer lever med hiv? Kom och lyssna på ett panelsamtal om det stigma som fortfaranade existerar och påverkar människors vardag.
Arrangör: RFSL

13:00–13:45 Fråga försäkringskassan!
Hur fungerar det att ta ut föräldradagar? Vem får ta ut föräldrapenning egentligen? Och hur funkar det med föräldrapenning om man är fler än två föräldrar? Försäkringskassan ger svaren på dina frågor.
Favorit från tidigare år i repris! Under detta seminarium på Stockkholm Pride får du möjlighet att lyssna på representanter från försäkringskassan och ställa frågor om föräldraförsäkringen. Hur fungerade det till exempel när du skulle ta ut föräldradagar? Vem får ta ut föräldrapenning egentligen? Och hur funkar det med föräldrapenning om man är fler än två föräldrar? I år kommer försäkringskassan även att svara på frågor om den nya föreslagna föräldraförsäkringen och om hur den kommer att påverka regnbågsfamiljer.
Arrangör: RFSL

13:00–13:45 Hur gör djur?
En rolig föreläsning som ger det slutgiltiga svaret på "Det är ju inte naturligt"
Hur går familjebildning till i djurvärlden?
Arrangör: Humanisternas HBTQ-nätverk

13:00–14:30 Politikerdebatt med migrationspolitiska talespersoner
Vem bär ansvaret för att asylsökande skickas till förföljelse för att de är hbtqi-personer? Är det lagstiftningen eller tillämpningen som är fel, d v s politikerna eller Migrationsverket?
Vem bär ansvaret för att asylsökande skickas till förföljelse för att de är hbtqi-personer? Är det lagstiftningen eller tillämpningen som är fel, d v s politikerna eller Migrationsverket?
Arrangör: RFSL

13:00–14:45 Mötesplats för Arga Föräldrar / Gathering for Angry Parents
RFSL, i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd, bjuder in regnbågsföräldrar och hbtq-familjer till en mötesplats att diskutera hur vi går vidare för att få ett slut på diskrimineringen av regnbågsfamiljer inom rättssystemet. Vi vill få ett slut på långdragna närståendeadoptioner, faderskapsutredningar och på barn som står utan vårdnadshavare och i vissa fall medborgarskap under processens gång. Kom och diskutera hur vi ska göra!


Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd kommer också att finnas på plats för att ta in ärenden att driva och ge rådgivning till regnbågsfamiljer.
Arrangör: RFSL

13:00–14:45 Juridisk Rådgivning
Folkets Juristbyrå är Sveriges första byrå med fokus på hbtq-personer, som drivs av personer som själva är hbtq. Under Stockholm Pride ger vi varje dag gratis juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, utsatthet för brott, tvångsomhändertagande och familj
Arrangör: Folkets Juristbyrå

14:00–14:45 Nour el Refai och Mian Lodalen kommer ut
Mian Lodalen och Nour el refai om deras första kärlek, att komma ut och vad som är så himla bra med lättläst
Arrangör: knäckiluren mian lodalen produktion

14:00–14:45 Slutet på hiv, brott och straff
En dom i Högsta Domstolen kan innebära slutet på Sveriges kriminalisering av personer som lever med hiv. Juristen Sara Bäckström från RFSU förklarar hur och varför.
Sverige har under lång tid haft dåligt rykte internationellt för kriminalisering av personer som lever med hiv. Äntligen har kunskap om att personer som lever med hiv och har fungerande behandling inte överför hiv nått in i finaste rättssalen. En frikännande dom kom under sommaren 2018 från Högsta domstolen avseende brottet framkallande av fara för annan. Vad innebär den här domen för personer som lever med hiv? Vad var det som prövades i rättsprocessen? Vad är det för skillnad mellan Smittskyddslagen och Brottsbalken? Ett kunskapsseminarium om rättssäkerheten för personer som lever med hiv av RFSL, RFSU och Hiv-Sverige.
Arrangör: RFSL

14:00–14:45 Visibly intersex - the struggle for rights for intersex people
Vad är intersex och hur ser rättigheterna ut för intersexpersoner i Sverige idag?
Vad står i:et i hbtqi för egentligen? Hur hänger intersexpersoners rättigheter ihop med hbtq-personers rättigheter? Vilka hinder möter intersexpersoner för att åtnjuta sina rättigheter och vilka politiska förändringar är nödvändiga för att nå dit? Del La Grace Volcano, fotograf och intersexaktivist, ger oss också en presentation av sitt verk "Visibly intersex". Seminariet är ett samarbete mellan RFSL och OII Sverige.
Arrangör: RFSL

14:00–14:45 Vad står på spel när samhällsförändring kommersialiseras?
Vad händer i mötet med kunder som vill genomgå utbildningar för att bli mer inkluderande i sin verksamhet och idéburna aktörer med ambitioner att förändra samhället? Välkommen på ett panelsamtal där vi diskuterar både utmaningar och möjligheter med kommer
Det finns ett allt större intresse och behov av att jobba med likabehandling och specifikt hbtq-frågorna. Idéburna aktörer utvecklas för att möta detta behov och samtidigt bygga nya vägar för finansiering av sin verksamhet. Finns det i detta arbete en risk att vi kompromissar med våra värderingar i mötet med kunden? Eller är detta vägen för att skapa bred samhällsförändring?

Under detta panelsamtal för vi en dialog med olika idéburna aktörer som idag jobbar med att sälja just kompetens i hbtq-frågor, likabehandling eller annat värdegrundsarbete.
Arrangör: RFSL

14:00–14:45 Bland drakar och dragqueens - ett samtal om succéproduktionen där dragartister läser sagor för barn
"Bland drakar och dragqueens" är föreställningen där kända svenska dragartister läser sagor för barn. Konceptet gör succé i Stockholm och åker nu dessutom ut på Sverigeturné. Exklusivt för EuroPride möts nu projektets skapare och ensemble och samtalar om
Bland drakar och dragqueens" är föreställningen där kända svenska dragartister läser sagor för barn. Konceptet har blivit så populärt att de första två säsongerna blev fullbokade på några timmar. Hela hösten och våren har det bjudits på glitter, könsöverskridande förvandling och sagoläsning som fascinerar barn, såväl som föräldrar. Nu åker projektet ut på Sverigeturné. Men det är inte alla som hurrar. Vissa tycker fortfarande att det är kontroversiellt att blanda dragartister och barn. Hur kommer det sig att ett så annorlunda projekt kunde bli en sån hit?
Exklusivt för EuroPride samlas Bland drakar och dragqueens ensemblen av dragartister, Robert Fux, Inga Tvivel, Henrik Johansson och Per Öhagen och samtalar inför publik med projektets skapare, regissören och artisten Petter Wallenberg.
Arrangör: Kulturföreningen Mums

14:00–16:00 Queer Bokklubb
Queer bokklubb bjuder in till öppet klubbmöte! Kom och snacka om en bra bok du läst och få massor av boktips. Vi botaniserar i LAVAs bibliotek ihop.
Arrangör: RFSL Ungdom

14:45–16:00 Trovärdighetsbedömningar
Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar av hbtq-flyktingar grundar sig ofta på stereotypa och heteronormativa fördomar om hbtq-personer. De frågor som asylsökande tvingas svara på för att göra sin hbtq-identitet trovärdig är formulerade utifrån västerl
Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar av hbtq-flyktingar grundar sig ofta på stereotypa och heteronormativa fördomar om hbtq-personer. De frågor som asylsökande tvingas svara på för att göra sin hbtq-identitet trovärdig är formulerade utifrån västerländska normer, förväntningar på och föreställningar om kön och sexuell läggning.
Arrangör: RFSL

15:00–15:45 Normkritisk sex och samlevnad till lärarutbildningarna?
SFQ har tagit del av Skolinspektionens och Folkhälsomyndighetens rapporter kring hur utbildningen i sex och samlevnad ser ut i svenska skolor samt inom lärarprogrammen. Kom och ta del av myndigheternas rapporter, dela med dig av egna erfarenheter och lyss
Skolinspektionen visar i sin rapport om sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor att det ofta brister vad gäller inkludering av olika könsidentiteter och sexualiteter. När hbtq-perspektiv tas upp blir det många gånger OM och inte MED. Att det med största sannolikhet finns hbtq-personer i klassrummet glöms bort och språket är cis- och heteronormativt vilket gör att personer med ickenormativ könsidentitet och/eller sexualitet blir exkluderade. Detta är inget nytt. Men vi står på en annan plats idag än vi gjorde för bara några år sedan. Kurs- och ämnesplaner har mer uttalade mål och ställer högre krav på skolledare och lärare att integrera olika delar av sex- och samlevnad i undervisningen. Samtidigt uttrycker många lärare att de saknar verktyg för att arbeta på ett bra sätt med detta, och lärarutbildningarna har inte hängt med i samma utsträckning vad gäller att få in sex- och samlevnad i kurserna. Men hur kan detta åtgärdas? Bör kanske sex och samlevnad vara obligatoriskt för alla lärarstudenter? SFQ har tagit del av det undersökande arbete som bedrivs i Folkhälsomyndighetens regi kring hur utbildningen i sex och samlevnad ser ut inom lärarprogrammen. Kom och ta del av myndigheternas rapporter, dela med dig av egna erfarenheter och lyssna på våra tankar om vad som kan göras för att ge alla lärarstudenter den kunskap som behövs för att kunna förmedla en positiv, respektfull och inkluderande sex- och samlevnadsundervisning.
Arrangör: SFQ

15:00–15:45 Skolan på blodigt allvar
För unga normbrytande personer så är det inte ingen ovanlighet att mötas av kränkande behandling i skolan. I skolan skapas och återskapas trånga ramar för hur du bör vara och hur du inte bör vara. Transfobi, homofobi, funkofobi, rasism, sexism är inte ova
Arrangör: Unga Feminister och Feministiskt initiativ Stockholm

15:00–15:45 Stolthet och kamp på lättläst svenska
Personer som är funkis och hbtq hörs och syns sällan i böcker. Särskilt inte i böcker på lättläst svenska. Det vill projektet Jag är berättaren ändra på! Projektets första bok har just kommit ut. Den handlar om att bryta normer, om stolthet, kamp, kärlek
Personer som är funkis och hbtq
hörs och syns sällan i böcker.
Särskilt inte i böcker på lättläst svenska.
Det vill projektet Jag är berättaren ändra på!

Projektets första bok har just kommit ut.
Den handlar om att bryta normer,
om stolthet, kamp, kärlek och relationer.

Kom och lyssna på författarsamtal!
Författarna pratar om arbetet med boken.
Om upplevelser av att vara med i projektet.
Om hur det är att skriva om erfarenheter
som sällan går att läsa om.

Jag är berättaren drivs av RFSL Stockholm
och får pengar av Allmänna arvsfonden.
Arrangör: RFSL Stockholm

15:00–15:45 Prova på att sjunga med Stockholms Gaykör
Nu har du chansen att prova på att sjunga i kör tillsammans med Stockholms Gaykör!!! Stockholms Gaykör är en manskör vars mål är att utvecklas musikaliskt och bygga upp en bred repertoar av såväl svensk som utländsk körmusik, samt att inom sig stärka en
Arrangör: Stockholms Gaykör

15:00–15:45 Tillväxtlinjen
Samtal om Tillväxtlinjen ur ett HBTQ-perspektiv.
Arrangör: Öppna Moderater Stockholm

15:00–17:45 Eleutheria Presents: Camilo and Ocaña
Eleutheria Presents: Camilo och Ocaña är en 2-timmars audiovisuell session av konstnären Alberto García del Castillo, med arbetet och livet för den spanska ikoniska queerartisten, anarkisten och cross-dresser Ocaña. Kortfilmerna från 1972 kommer att scree
Camilo och Ocaña är en 2-timmars audiovisuell session av spanska konstnären Alberto García del Castillo. Det består av en utförande av läsning och två kortfilmer av revolutionär kollektiv Video Nou (1977) som visar andalusisk anarkist, konstnär och korsförstörare Ocaña (1947-1983) och hans bästa vän Camilo. Filmerna projiceras vid sidan av läsningen av den queer kulturella antropologens arbete Esther Newton Mother Camp: Female Impersonators in America (1972).

Långt ignorerad och försummad av spansk konsthistoriografi börjar Ocaña bli erkänd som en sällsynt siffra i passagen från diktatur till demokrati och som en föregångare till den sexuella olydnaden och performativ konstpraxis som började bli känd som "queer activisms" i tidigt 80-talet.

Castillos prestationsdel innehåller två av Ocañas filmer, som nyligen har förvärvats av Museo Nacional Reina Sofia, Spaniens mest relevanta offentliga konstinstitution, i ett drag som anses vara kontroversiellt av många. En konversation mellan konstnären och kuratorn, som återspeglar det bredare ämnet queer arv och synlighetens politik i samtidskunskapen, följer uppträdandet.

Camilo och Ocaña är en del av Eleutheria, ett tvärvetenskapligt offentligt program som är engagerat i att arbeta med sexuella minoritets konstnärliga och kulturella uttryck i Europa.


Skript: Alberto García del Castillo
Engelska textning: Liz Allan och Alberto García del Castillo
Produktion: Apología / Antología och Hamaca (Barcelona) och Beursschouwburg (Bryssel)
Presenterad på: Beursschouwburg (Bryssel, september 2016), 1646 (Haag, november 2016), Konst Santa Mònica (Barcelona, ​​maj 2017)

Övergripande programkonsulent: Carlota Mir

Eleutheria - Queering European Heritage


Utan historia har vi bara okunnighet. Att vara rotad i historien är att titta på framtiden.

Hur ser modern europeisk historia ut genom en queer-lins? Camilo och Ocaña är en del av Eleutheria, ett oberoende offentligt program som arbetar med att arbeta med sexuella minoritets konstnärliga och kulturella uttryck i Europa.

Heritage" hänvisar till en uppfattning om ett värdefullt gemensamt förflutet som kan leda vägen in i framtiden och odla en känsla av delad tillhörighet. Emellertid "queer" eller LGBTQ arv - vårt historiska delade förflutna, kulturella metoder, sexualitet och sätt att vara - har rutinmässigt raderats från "raka" konton av konsthistoria. GTBQIA * subkulturer har historiskt blivit nekade verktygen för självrepresentation , bevarande eller utveckling av deras kulturella värderingar.

Vilka är potentialerna för "historia" Vems liv, verk och vittnesbörd dyker upp? Varför är det viktigt för kulturinstitutioner i Europa att engagera sig med konstnärligt queer-arv?
Vilka platser, konstverk eller biografier kommer från kanoniska museografins skuggor, från källarna i våra offentliga konstsamlingar, från våra torg och gator? Hur aktiverar vi en historisk queerzeze av LGBTIQ konsthistorier? Hur kan vi engagera oss i kollektiv kunskapsproduktion för att urskilja den historiska kanon? Och kort sagt, hur kan omskrivning av ömhet i konsthistoria bidra till ett friare och bättre samhälle?

I år, som sammanfaller med Europride i Stockholm, kommer Eleutheria att fokusera på främmande arv i Europa, och det kommer att bestå av två sessioner. Session 1 av programmet, som kommer att äga rum i Moderna Museet tisdagen den 31 juli, kommer att kretsa kring den queer tjeckiska / franska surrealistiska konstnären Toyen.

Programmet, curated av Carlota Mir, är ett självständigt initiativ som stöds av EUNIC Stockholm. EUNIC Stockholm är ett nätverk av europeiska kulturinstitut och andra nationella organisationer som deltar i kulturellt samarbete utanför gränserna.
Arrangör: EUNIC Stockholm (Spain)

16:00–16:45 Brott, hatbrott och rätten till målsägandebiträde
Undersökningar visar att hbtq-personer har lågt förtroende för rättsväsendet, polisen och socialtjänsten, och undviker att anmäla om de blir utsatta för brott. Under den här föreläsningen får du lära dig om dina rättigheter om du blivit utsatt för brott e
Arrangör: Folkets Juristbyrå

16:00–16:45 Transgender Healthcare: Changing Perspectives
.
Arrangör: HBT-Socialdemokrater Sverige

16:00–16:45 LGBTQ inclusive work - 10 years of practice
För att förändra begränsande normer på arbetsplatsen måste vi arbeta systematiskt och långsiktigt. Denna föreläsning fokuserar på hbtq-certifieringsmodellen som i tio år stöttat verksamheter i praktiskt förändringsarbete.
Hbtq-certifieringen firar 10 år! Delta i en föreläsning om hur man på bästa sätt praktiserar systematiskt förändringsarbete, baserad på RFSL:s hbtq-certifiering vars modell utvecklades redan 2008. Modellen utvecklades för att erbjuda organisationer och andra aktörer en processledd struktur för att på långsiktigt och hållbart sätt arbeta för en inkluderande arbetsmiljö och ett gott bemötande mot verksamhetens besökare.
Arrangör: RFSL

16:00–16:45 Dags att ge HBTQ-flyktingar en rättssäker prövning
HBTQ-flyktingar idag inte en tillräckligt rättssäker prövning. Med de tillfälliga migrationslagarna som beslutats denna mandatperiod har situationen blivit svårare. Kom och hör hur Centerpartiet vill stärka rättssäkerheten och återinföra särskilda och ömm
Under lång tid har de prövningar som HBTQ-flyktingar genomför när de söker asyl och skydd i Sverige fått utstå stark kritik. Migrationsverkets metoder har ifrågasatts och att grunden till dem är svag. Samtidigt kan flera flyktinghandläggare och ombud som träffar HBTQ-flyktingar vittna om att situationen har blivit än värre under den gångna mandatperioden där regeringen har genomdrivit tillfälliga migrationslagar där bland annat särskilda och ömmande skäl har tagits bort som grund för uppehållstillstånd vilket särskilt har drabbat HBTQ-personer.
Centerpartiet kräver en förändring för att höja rättssäkerheten och att återinföra särskilda och ömmande skäl.
Kom och lyssna till Centerpartiets migrationspolitska talesperson Johanna Jönsson diskutera med Centerpartiets HBT-nätverk, representant för RFSL Newcomers och RFSLs mångårige flyktinghandläggare Stig-Åke Petersson.
Arrangör: Centerpartiets HBT-nätverk

16:00–16:45 Att lyckas man med sitt HBTQ+ arbete på arbetsplatsen?
Välkommen till en paneldiskussion kring frågestälningen "Hur säkerställer man att likabehandlingsplaner inte bara blir en skrivbordsprodukt och hur omsätter man sina ambitioner i verkligeheten?"
Att arbeta med mångfald och inklusion blir vanligare och vanligare på våra arbetsplatser men hur lyckas man med sitt arbete?Hur säkerställer man att likabehandlingsplaner inte bara blir en skrivbordsprodukt och hur omsätter man sina ambitioner i verkligeheten?
Kom till Pride House och diskutera med oss. Vi vill höra vad du tycker!
Workshoppen kommer att hållas på svenska, men du kommer kunna ställa frågor och delta på engelska om du föredrar detta.
Varmt välkommen att delta i vår workshop!
Arrangör: Nordea

16:00–16:45 Våga välja yrke!
Information kommer inom kort
Arrangör: Swedavia Airports

16:00–16:45 17 bilder av Pride
Christoffer Fjällner besökte ett antal Pride-festivaler under sin tid som ordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Det blev en fotoutställning om dem olika villkor som råder för Pridefiranden runt om i Europa. Detta blir en uppföljning av utställningen o
Arrangör: Öppna Moderater Stockholm

16:00–17:45 Prof. Rory – Progressive Genitalia, dragshow och workshop
Skapa dina egna drömgenitalier.
​Prof. Rory är en icke-binär professor på framtidsföretaget Progressive Genitalia som skapar alien genitalier genom bioteknik. Mellan kl 14-16 kommer hen hålla i en workshop där du själv kan hitta på dina dröm genitalier och gjuta dem i silikon. Kl. 17 uppträder hen med sin sci-fi dragshow Progressive Genitalia. Det är ett TV-shop likt performance där Prof. Rory presenterar 3-stegs modellen för att designa och odla ditt drömkön med bioteknik. Hen kommer också uppvisa sina egna kroppsmodifikationer. ​
Arrangör: Mille & Kulturhuset

16:15–17:30 Hatbrottspanel med Polisen, RFSL:s stödmottagning
Arrangör: RFSL

17:00–17:45 Ser du barnens perspektiv i familjen?
Hur påverkar vi gemensamt normer för hur barnen har det i vårt samhälle? Sofie ger förslag på hur vi alla kan bidra till att göra samhället lite mer ur barnens perspektiv.
Hur påverkar vi gemensamt normer för hur barnen har det i vårt samhälle? Sofie ger förslag på hur vi alla kan bidra till att göra samhället lite mer ur barnens perspektiv.
Arrangör: RFSU Stockholm

17:00–17:45 Det högerextrema hotet mot våra sexuella rättigheter
I Sverige och runt om i Europa ifrågasätts rätten till abort, preventivmedel, sexualupplysning och hbtq-personers rättigheter högljutt av högerextrema och nationalistiska partier och rörelser. Motståndet mot rätten till sin kropp, sexualitet och identitet
I Sverige och runt om i Europa ifrågasätts rätten till abort, preventivmedel, sexualupplysning och hbtq-personers rättigheter högljutt av högerextrema och nationalistiska partier och rörelser. Motståndet mot rätten till sin kropp, sexualitet och identitet är centralt i den högerextrema ideologin, men kommer sällan fram i den allmänna debatten. Vilka är det som står för motståndet, vad vill de och vad kan vi göra för att möta det?
Arrangör: RFSU

17:00–17:45 Sex som funkar
För att få personlig assistans ska minuter och sekunder i vardagen utforskas under lupp, men kring behoven för att kunna ha intima relationer eller onanera är det knäpptyst. Personer med normbrytande funktionsvariation tenderar att avkönas och avsexualise
För att få personlig assistans ska en rapportera om minuter och sekundrar i vardagen där assistansen behövs, toalettbesök, ombyten, matintag, umgänge med vänner och familj, resor, städning, nöjen, och så vidare utforskas under lupp, men av de assistansanvändare jag frågat har ingen nånsin fått frågan om vilken assistans de behöver för att kunna ha intima relationer. Eller för att onanera för den delen. Snarare tenderar handläggare att bete sig som om den som söker assistans inte har anledning att känna integritet eller olust över att exponera sig. Som om dennes nakna kropp inte vore en riktig kropp. Likadant är det på hjälpmedelscentralen. Där finns hjälpmedel för att kissa, bajsa, äta, förflytta sig, bada, förstå tid, använda dator, öppna dörrar och så vidare. Men någon form av hjälpmedel för sexuell stimulans . Det är inte att tala om. Vad säger det oss? Vi som söker oss dit för att få leva ett vanligt gott liv? Vad säger det oss om vad som får ingå i våra liv? Inte representeras vi i medierna som annat än fuskare, offer eller exempel på duktighet. Personer med normbrytande funktionsvariation tenderar att avkönas och avsexualisera Jag vill att sex ska ingå i mitt liv, men jag vill inte ha en livspartner, tänkte jag en dag. Jag vill ha ett rikt och experimentellt sexliv och att det ska funka ihop med min livsstil med personlig assistans. Kom också på att jag ville skriva om det här och eftersom försäljare av sexleksaker sällan har tillgängliga butiker eller information om produkterna kring vilka funktioner som krävs för användning bestämde jag mig för att börja recensera den typen av produkter ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Längs vägen har jag lärt mig vad som krävs av mig som individ ska kunna bejaka mig själv och min sexuella identitet. Jag har lärt mig vad som behöver förändras i Sverige för att vi med normbrytande funktionsvariationer ska ha samma rättighet och möjligheter till sexuell identitet som andra. Det är en mänsklig rättighet. Alla kanske inte har möjligheter att begära sina rättigheter som jag gör. Våra sexuella identitet är trots allt en stor del av oss som, om vi får äga den, får oss att må väldigt bra och orka mer. Förändringar som behöver ske hos assistansverksamhet, i samhällets stöd, lagstiftning, hos arbetande assistenter och fram för allt hos oss själva. Utan stöd och kunskap är kan vi omöjligen ha en vettig sexualpolitik i Sverige utan att utelämna de som inte får plats inom funktionsnormen. Första steget på vägen är att skaffa sig kunskap.
Välkommen till en föreläsning fylld av ärlighet, humor, svåra frågor och oblyga svar!
Arrangör: RFSU Stockholm

17:00–17:45 Hbtq och heder
Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar många hbtq-personer, inte minst barn och unga. Hur jobbar Stockholms stad inom skola, ungdomsmottagningar och socialtjänst, och vad behöver göras mer? Ett samtal med representanter för politiken, stadens verksamhe
Arrangör: Feministiskt initiativ Stockholm