Pride House erbjuder seminarier, debatter och andra evenemang på Kulturhuset/Stadsteatern.

12:00–12:35 Eli & Rio (3-6 år)
Precis som alla andra – helt olika Klänningar och mustascher! En tröja blir en byxa, en byxa blir en hatt! Hur påverkas vi av vad vi väljer att ha på oss?
Följ med Eli & Rio på ett äventyr i hemmets alla rum, där de delar med sig av sin överraskande och fantasifulla värld. Eli & Rio är en lustfylld föreställning där vi tar oss an roller och identitetsfrågor med rörelse, humor och öppenhet.
Arrangör: Scensverige

12:00–12:45 Love and Sex with Robots
Inom en inte allt för avlägsen framtid förutspås vi kunna ha sex, kärleksrelationer och till och med kunna skaffa barn med en robot. Det hävdade forskare på den tredje internationella konferensen om ”sex and love with robots” i London förra året. Om du sk
Arrangör: RFSU

12:00–12:45 Rainbow television – has it become better?
Hur har regnbågsrepresentationen förändrats på TV de senaste åren? Julia Skott och Emil Åkerö samtalar om statistik och siar om framtiden.
Sedan 2015 har journalisterna Julia Skott och Emil Åkerö pratat om regnbågs-TV. under Stockholm Pride. I år kommer de återvända till var de började och ställa sig frågan – har de blivit bättre? Med utgångspunkt i statistik från organisationen GLAAD, som kartlägger representation på TV, kommer de att diskutera utvecklingen sedan 2015 och sia om framtiden. Samtalet sker på engelska och tar upp både engelskspråkiga som svenska TV-serier.
Arrangör: Kuppproduktion och TVDags

12:00–12:45 Alla vinner! Om trans på jobbet. För dig som är chef. Och dig som är anställd.
Öppenhet för transpersoner på jobbet är en arbetsmiljöfråga och gör det lättare att andas för alla. Vad behöver en chef tänka på för att skapa en transinkluderande arbetsplats? Tidigare kyrkoherden Ann-Christine Ruuth beskriver i denna föreläsning hur det
Arrangör: Vision

12:00–12:45 Riv murarna - hbtq och asylrätt
Under många år har den svenska asylprocessen beskrivits som ett lotteri för hbtq-flyktingar. År 2016 införde regeringen tillfälliga lagar som ytterligare urholkade asylrätten. Vad har de fått för konsekvenser för hbtq-personer? Hur kan vi vända riktningen
Arrangör: Feministiskt initiativ

12:00–12:45 Experiencing hate crime. Specific needs of, and support service for, lgbtq people
RFSL:s Stödmottagning (fd RFSL:s brottosfferjour) arbetar med hatbrott mot hbtq-personer och träffar överlevare av hatbrott dagligen. Under den här föreläsningen berättar vi om vi "best practice" när det gäller att möta behoven hos hbtq-personer som utsat
RFSL:s Stödmottagning (fd RFSL:s brottosfferjour) arbetar med hatbrott mot hbtq-personer och träffar överlevare av hatbrott dagligen. Under den här föreläsningen berättar vi om vi "best practice" när det gäller att möta behoven hos hbtq-personer som utsatts för hatbrott.
Arrangör: RFSL

12:00–12:45 Stärk HBTQ-familjers rättigheter! Centerpartiet pekar ut vägen till en modern familjelagstiftning.
Sverige behöver ge fler individer möjlighet till ett tryggt liv för sin familj. Centerpartiet pekar i en diskussion ut flera steg mot en modernare familjelagstiftning för HBTQ-personer och deras barn.
Sverige har de senaste två decennierna tagit flera viktiga steg mot att HBTQ personers familjer och deras barn ska välkomnas i samhället. Men utvecklingen har stannat av och fortfarande tvingas många barn och deras föräldrar leva i ett juridiskt gränsland med sämre rättigheter i otrygghet. Majoriteten barn som föds i Sverige får inte rätt till båda sina föräldrar vid födseln, och samkönade par som har inseminerats på svenskt sjukhus måste fortfarande genomgå en faderskapsprövning fast staten redan har all information. Den senaste mandatperioden har vi också sett regeringen ta steg tillbaka genom att ytterligare aktivt stigmatisera familjer där barn har kommit till genom värdmödraskap.
Centerpartiet står upp för att altruistiskt värdmödraskap ska vara tillåtet och bra reglerat i Sverige. Vi vill också hitta vägar för att fler barn ska kunna få tryggheten att ha rätt till sina föräldrar redan vid födseln. Lyssna till en lösningsinriktad diskussion med Centerpartiets 1e vice Ordförande Anders W Jonsson, RFSUs ordförande Hans Linde och Ordföranden för Centerpartiets HBT-nätverk Claes Nyberg.
Arrangör: Centerpartiets HBT-nätverk

12:00–12:45 Vad har samisk rättighetskamp och hbtqi-kampen gemensamt?
Det finns både likheter och skillnader mellan olika rättighetskamper. Politisk påverkan, normkritik och safe spaces är vanliga metoder i hbtqi-kampen, men vilka är motsvarigheterna i den samiska kampen? Vad kan vi lära av varandras metoder och hur kan vi
Kommer senare
Arrangör: RFSL

12:00–17:45 Testa dig för HIV! Gratis, snabbt och enkelt.
Testa dig för HIV! Gratis, snabbt och enkelt.
Arrangör: Lava & RFSL Ungdom

12:45–13:30 Den mest utsatta gruppen
Diskussion om varför hbtqI-personer kan vara den mest utsatta gruppen bland asylsökande
Samtal kring boendesituationen, asylintervjuerna och asylprocessen.
Arrangör: RFSL

13:00–13:35 Lill-Zlatan och morbror raring
En musikalisk teaterföreställning om hur det känns när man måste dela med sig av den man tycker mest om i hela världen – och hur fantastiskt det kan bli till slut!
Lill-Zlatan (Ella som hon egentligen heter) älskar sin favoritmorbror Tommy. På alla sätt skiljer han sig från hennes övriga tråkiga kontors-morbröder. Han är en sådan där annorlunda vuxen som man kan drömma om att få ha i sin närhet. Han är en sushiätande hårfrisör som reser jorden runt och hittar på roliga saker. En dag får Ella konkurrens om sin favoritmorbror, av Steve som kommer från Trelleborg. Steve är här för att stanna och Lill-Zlatan är svartsjuk!

Pija Lindenbaum har en förmåga att i överraskande form ta upp viktiga aktuella ämnen i sina bilderböcker. Det förvaltas i den här rappa och händelserika föreställningen fylld av musik och sång.
Arrangör: Scensverige

13:00–13:45 Arbetslinjen
Ett samtal om arbetslinjen ur ett HBTQ-perspektiv.
Arrangör: Öppna Moderater Stockholm

13:00–13:45 Bisexuell & minoritetsreligiös
Hur är det att vara hbtq och religiös? En hednisk gydja, en voodooopräst och en sikh diskuterar sina upplevelser.
Ofta fokuseras det på homosexualitet och de tre kända abrahamitiska religionerna när frågan kring läggning och religion ska diskuteras. Här lyfts istället erfarenheter av att vara bisexuell och del av någon andlig tradition som är mindre känd i Sverige. Hur är det att vara en minoritet i minoriteten, som religiös i hbtq-sammanhang, eller som queer i religiösa sammanhang? Panelen diskuterar sina upplevelser, och det finns utrymme för publiken att ställa frågor.
Arrangör: Samfundet Forn Sed SVerige

13:00–13:45 En arbetsplats i alla regnbågens färger är inte omöjlig
Inspireras av exempel från det svenska näringslivet och civilsamhället på hur du kan bidra till att skapa en arbetsmiljö där det är en självklarhet att du kan vara dig själv oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Alla deltagare på semina
Inspireras av en panel från det svenska näringslivet och civilsamhället som delar med sig av exempel på hur du kan bidra till att skapa en arbetsmiljö där det är en självklarhet att du kan vara dig själv oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Alla deltagare på seminariet får ett exemplar av handboken ”Arbetsplatser i regnbågens alla färger” som tagits fram av Unionen. I boken intervjuas företrädare från tidigare vinnare av Unionens HBTQ-pris som berättar hur de lyckats att skapa en inkluderande arbetsmiljö utifrån ett hbtq-perspektiv. Boken finns tillgänglig både svenska och engelska.
Arrangör: Unionen

13:00–13:45 Hur ser situationen ut för hbtqi-samer?
Hur ser livsvillkoren ut för hbtqi-samer och vilka är de viktigaste politiska frågorna? Är hbtqi-rörelsen inkluderande för hbtqi-samer? Och hur inkluderande är det samiska samhället för hbtqi-rörelsen? Välkommen till ett samtal mellan samiska hbtqi-person
Kommer senare
Arrangör: RFSL

13:00–13:45 När queera kroppar drabbas - om akutvård efter en våldtäkt
Vi informerar om Akutmottagningen för Våldtagna och varför det är viktigt att söka vård här i ett akut skede
"Vad är en våldtäkt? Är jag välkommen om jag säljer sex? Jag identifierar mig som transkille, får jag komma? Måste jag polisanmäla?" Sedan 2015 är Akutmottagningen för våldtagna öppen för alla personer oavsett kön. Vi presenterar vår mottagning och hur ett akutbesök hos oss går till, alla ska känna sig välkomna och väl omhändertagna hos oss.
Arrangör: Akutmottagningen för våldtagna

13:00–14:00 Separatistiska workshops
Vill du träffa andra killar som gillar killar, eller andra transpersoner och prata sex och relationer? Vi skapar tryggare rum tillsammans.
Arrangör: RFSL Ungdom

13:00–14:45 Juridisk Rådgivning
Folkets Juristbyrå är Sveriges första byrå med fokus på hbtq-personer, som drivs av personer som själva är hbtq. Under Stockholm Pride ger vi varje dag gratis juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, utsatthet för brott, tvångsomhändertagande och familj
Arrangör: Folkets Juristbyrå

13:45–14:30 Filmvisning
Filmen försöker ge ett ansikte på personer som far illa i det nuvarande asyl systemet samt en kort presentation av de problem de själva mött eller ser i sin omgivning. Den är att betrakta som introduktion av ämnet för den vidare diskussionen i rummet.
Filmen försöker ge ett ansikte på personer som far illa i det nuvarande asyl systemet samt en kort presentation av de problem de själva mött eller ser i sin omgivning.
Den är att betrakta som introduktion av ämnet för den vidare diskussionen i rummet.
Arrangör: RFSL

14:00–14:45 HBTQ och heder - dubbel utsatthet
Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner är ofta särskilt utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. De flesta HBTQ-personer som lever i en hederskontext lever sitt liv i det dolda av rädsla för vad de skulle drabbas av om någon skulle få re
HBTQ och heder - dubbel utsatthet
Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner är ofta särskilt utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. De flesta HBTQ-personer som lever i en hederskontext lever sitt liv i det dolda av rädsla för vad de skulle drabbas av om någon skulle få reda på deras hemlighet. Att vara bög, lesbisk eller transperson ses i de allra flesta fall som oacceptabelt och utsattheten blir dubbel. Samtidigt larmar många utsatta HBTQ-personer om att varken politiker, organisationer eller övriga samhället tar deras problem på tillräckligt stort allvar. Vad gör den svenska HBTQ-rörelsen och våra politiker för att uppmärksamma frågan? Är den högt prioriterad, försvinner den i mängden bland många andra eller är det så att den endast återfinns i policydokument? Vad behöver göras för att hjälpa de utsatta?
Arrangör: Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime

14:00–14:45 Närståendeseminarium
Panelsamtal med närstående till transpersoner
Arrangör: FPES

14:00–14:45 Hbtq-rättigheter i skolan
Hur ser situationen ut i skolor idag? Har alla hbtq-ungdomar möjligheten att vara sig själva i en trygg miljö, tar skolan ansvar för sitt demokratiska uppdrag och håller sex- och samlevnadsundervisningen måttet när det kommer till normkritik och inkluderi
Arrangör: RFSL Ungdom

14:00–14:45 Regnbågsfamiljernas livsvillkor.
Panelsamtal om Regnbågsfamiljers livsvillkor.
Att Refnbågsfamiljer är precis som kärnfamiljer, där det för det mesta är positivt vet vi. Men på samma sätt finns det även negativa händelser i såväl kärnfamiljer som regnbågsfamiljer. När sånt uppstår, är det ofta svårt för en utsatt partner i en regnbågsfamilj att få samhällets hjälp och stöd. Om detta handlar samtalet.
Arrangör: RFSL Hälsingland

14:00–14:45 Ell & Hart - live
”Ell & Hart bjuder på skönsång, saxofon och härliga beats samt ett sound som känns både klassiskt och modernt på samma gång. Fun fact: Sheona Urquhart (Hart) spelade med i TV-serien Neighbours en gång i tiden." // Musikbloggaren: HYMN Ell & Hart är en ny
”Ell & Hart bjuder på skönsång, saxofon och härliga beats samt ett sound som känns både klassiskt och modernt på samma gång. Fun fact: Sheona Urquhart (Hart) spelade med i TV-serien Neighbours en gång i tiden." // Musikbloggaren: HYMN

Ell & Hart är en ny och spännande internationell duo. Tillsammans levererar de ett musikaliskt möte av täta harmonier i kombination med ett starkt låthantverk och deras röster flätas ihop som om de sjungit tillsammans sedan födseln. Sheona Urquhart, är dock från Melbourne, Australien och Jade Ell är hemmahörande i Stockholm - så de har levt 15 589 km ifrån varandra och träffades först för 1,5 år sedan. Deras låtar reflekterar personliga resor, där saxofonen är ett återkommande inslag och tillsammans skapar dom en meningsfull och gripande melankolisk popmusik. Ell & Hart bjuder på en stark liveupplevelse där bådas personligheter kommer fram - var och en på sitt unika vis.

Ell" (Jade Ell)
Den svenska artisten/låtskrivaren Jade Ell har bidragit till album (fysiska) som sålt över 5 miljoner exemplar. En av hennes låtar, som hon skrev för RBD (Rebeldes) hamnade 1:a på Billboard Top Latin Album Charts och hon har fått utmärkelser från både STIM och SKAP. Andra internationella artister hon skrivit förrär t ex Sandra (Maria Magdalena, DE), Sanne Salomonsen (DK) - och hon är även aktuell med låtar till svenska artister såsom Dotter, Clara Mae och Nad Sylvan med flera.

'Hart' (Sheona Urquhart)
Den australiensiska sångaren/saxofonisten och skådespelerskan Sheona Urquhart medverkade en gång i tiden på den berömda Aussie-såpan "Neighbours" som Candace Carey och var en frontfigur på Melbournes livescen både som en del av a cappella tjejgruppen "Ginger and Tonic" samt comedy duo TV Live on stage. Medan hon bodde i London arbetade hon med artister inom Decca Records (Universal Music UK)

Om den nya singeln ” Muddy Shoes - som släpptes digitalt den 1 juni:
Jade: Sheona skickade en kort snutt av ett piano tema - och med ens fick jag en bild med tillhörade melodi och text. Ett minne kom till ytan - den gången jag fick dela ett ögonblick med Monica Zetterlund i Rottnerosparken, Värmland. Hon hade ett behov av att bara få sitta och vila i känslan av att tiden inte spelade nån roll. För mig var det en sån stark upplevelse - av att få dela tystnaden med henne - bland det största man kan göra. Just den känslan när vi känner att vi inte behöver fylla ut rummet med ord.

De var tvungna att improvisera fram ett sätt att spela in samtidigt för att fånga "vibrationerna" som uppstår när de sjunger tillsammans - alla inspelningar är därför ”one-takes” - och insjungna samtidigt med ett fönster emellan dem.

Facebook: https://www.facebook.com/EllandHart/

Instagram: https://www.instagram.com/ellandhart/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4HCWdA1wNyQfRVchxYbLHY?si=8EALkfrwRpOTPZZN5hUebA

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sOMKiEfR09c
Arrangör: Ell & Hart

14:00–15:00 Hur mår den queera barnkulturen idag?
Hur mår den queera barnkulturen idag? Vilka möjligheter ger scenkonsten våra barn när det gäller identitet och normer? Är barn med regnbågsföräldrar representerade? Finns det plats för olika sorters relationer och kärlek för barnen själva? Och vad innebär
Vi utgår från de två föreställningarna som spelas under Stolt scenkonst för barn, Eli & Rio och Lill-Zlatan och morbror raring, samt panelens erfarenheter och tankar kring ämnet. Hur jobbar dem med dessa frågor och hur reagerar barnen i vår publik? Ett samtal om hur vi kan bredda och ge tillgång till fler uttryck och större frihet för barn och unga.
Arrangör: Scensverige

14:45–16:00 Sverige vill ha högre murar i Fort Europa -
Vad framtiden för EU:s flyktingpolitik? Sveriges regering vill driva igenom det föreslagna gemensamma europeiska asylsystemet CEAS. Men vad kommer CEAS innebära för hbtq-personers rättigheter inom asylsystemet om det implementeras? Få en genomgång och ana
Vad framtiden för EU:s flyktingpolitik? Sveriges regering vill driva igenom det föreslagna gemensamma europeiska asylsystemet CEAS. Men vad kommer CEAS innebära för hbtq-personers rättigheter inom asylsystemet om det implementeras? Få en genomgång och analys om CEAS av Newcomers Youths asyljurist Alexandra Politidis Palm
Arrangör: RFSL

15:00–15:45 Intersektionalitet och stigma - ett samtal om att vara hivpositiv hbtq-person
Med två forskare som fokuserat på olika aspekter av att leva med hiv i Sverige idag inramas detta panelsamtal. Maria Lindberg Reinius berättar om sin forskning som handlar specifikt om det intersektionella i att vara hivpositiv, hbtq och/eller ickevit. De
Arrangör: Posithiva Gruppen

15:00–15:45 The Beauty Within
Jag skulle vilja introducera mig själv och min konst för allmänheten. Det är min övertygelse att min konsts starka teman ligger i linje med Prides värderingar. Jag avser att förklara metaforen av mina verk genom att visa en ny målning skapad exklusivt för
Jag skulle vilja introducera mig själv tillsammans med min konst. Under presentationen kommer jag presentera hur idéen till denna serie kom till. Jag kommer även prata om hur min unika process ser ut och vad jag tänker på när jag kreerar en ny hybridart. Presentationen kommer även innehålla en demonstration som visar hur jag går tillväga när jag skapar en ny hybridblomma. Slutligen kommer jag att presentera målningen som jag gjort exklusivt för Pride. Vid presentationen finns även möjlighet att lägga ett bud på tavlan, där hela överskottet går till en LBGTQ organisation.
Arrangör: Radiosity Art & Styling

15:00–15:45 RFSL rapporterar från International AIDS Conference 2018
RFSL rapporterar höjdpunkter från Världsaidskonferensen 2018 i Amsterdam. Representanter från organisationer som deltog på konferensen delar med sig av sina erfarenheter.
RFSL rapporterar höjdpunkter från Världsaidskonferensen 2018 i Amsterdam. Vilka frågor är nya och heta inom hivpreventionen? Vad tar vi med oss till det svenska preventionsarbetet. Representanter från organisationer som deltog på konferensen delar med sig av sina erfarenheter.
Arrangör: RFSL

15:00–15:45 Häng med en HBTQ-humanist
Möjlighet att ställa frågor till och samtala med en medlem i Humanisternas HBTQ-nätverk
Diskussion och frågor, du väljer själv. Liksom språk, engelska, svenska, tyska eller franska. Vi bjuder på fika.
Arrangör: Humanisternas HBTQ-nätverk

15:00–15:45 A workplace in all the colours of the rainbow is not impossible
Inspireras av exempel från det svenska näringslivet och civilsamhället på hur du kan bidra till att skapa en arbetsmiljö där det är en självklarhet att du kan vara dig själv oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Alla deltagare på semina
Inspireras av en panel från det svenska näringslivet och civilsamhället som delar med sig av exempel på hur du kan bidra till att skapa en arbetsmiljö där det är en självklarhet att du kan vara dig själv oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Alla deltagare på seminariet får ett exemplar av handboken ”Arbetsplatser i regnbågens alla färger” som tagits fram av Unionen. I boken intervjuas företrädare från tidigare vinnare av Unionens HBTQ-pris som berättar hur de lyckats att skapa en inkluderande arbetsmiljö utifrån ett hbtq-perspektiv. Boken finns tillgänglig både på svenska och engelska.
Arrangör: Unionen

15:00–15:45 Framtidsspaning i familjepolitiken
Mycket har hänt men mycket är kvar! I lättsam form tar vi oss an vad vi har framför oss.
Kommer senare
Arrangör: RFSL

15:00–15:45 Kritisk identitetspolitisk samling
Rundabordssamtal om identitetspolitisk kamp, intersektionell solidaritet och gemensamma strategier. Vem kan kämpa och prata för vem, vem sätter agendan och hur står vi enade och stolta som både individer, grupper och rörelser?
Kommer senare
Arrangör: RFSL

15:00–15:45 Att lära genom att göra! – om att öka hbtq- och normkritisk kompetens genom utbildning och konkret utvecklingsarbete i Stockholms stad
Att lära genom att göra! – om att öka hbtq- och normkritisk kompetens genom utbildning och konkret utvecklingsarbete i Stockholms stad. För att stärka hbtq-personers rättigheter i stadens verksamheter och motverka diskriminering krävs kunskap och medveten
Att lära genom att göra!
– om att öka hbtq- och normkritisk kompetens genom utbildning och konkret utvecklingsarbete i Stockholms stad

För att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla stockholmare och motverka diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck krävs kunskap och medvetenhet om heteronormens och cis-normens konsekvenser hos stadens medarbetare. Men för att göra skillnad måste kunskap omsättas i ett praktiskt utvecklingsarbete.
Här får du ta del av lärdomar och erfarenheter från Stockholms stads processutbildning som varvar teori med praktik genom att deltagarna arbetar med att granska, analysera och utveckla den egna verksamheten.
I juni 2018 har över 1400 av stadens medarbetare ökat sin hbtq- och normkritiska kompetens genom att gå stadens utbildning i frågorna. Fler står på tur. Vi är på väg och vi tar tydliga kliv framåt. Här berättar utbildare och några deltagande verksamheter mer konkret om utbildningen och vad den gett för effekter.

Hur är utbildningen upplagd? Vad är de viktigaste lärdomarna och erfarenheterna? Vilka konkreta förändringar leder den till i en verksamhet som möter stockholmare varje dag?

Utbildningen är en del i arbetet med att genomföra Stockholms stads Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018 – 2022.
Arrangör: Stockholms stad

15:00–16:00 Sexualundervisningen du aldrig fick!
Vi ger dig en inkluderande sexualundervisning där du får svar på alla dina frågor om kroppen, sex och olika sätt att göra relationer.
Arrangör: RFSL Ungdom

16:00–16:45 Workshop med Rainbow gospel
Ta chansen och testa den befriande känslan av att sjunga gospel. Du är kanske en av dem som bara klappar händerna och gungar med när andra sjunger gospel, men aldrig riktigt vågat ta ton själv? Tillsammans med Serny Lilja, Sara Brannäs och medlemmar i Ra
Ta chansen och testa den befriande känslan av att sjunga gospel. Du är kanske en av dem som bara klappar händerna och gungar med när andra sjunger gospel, men aldrig riktigt vågat ta ton själv? Tillsammans med Serny Lilja, Sara Brannäs och medlemmar i Rainbow gospel har du chansen att ändra på det nu.
Serny Lilja och Sara Brannäs är båda fantastiska körledare med särskilt hjärta för gospel och QTBH-frågor. I denna kombination hittar vi uttryck för livets alla färger och nyanser
Arrangör: Rainbow gospel

16:00–16:45 Snuskbingo
RFSL bjuder in dig till vårt legendariska Snuskbingo! Förutom möjligheten att vinna fantastiska priser kommer alla deltagare dessutom få het kunskap om sex och säkrare sex, höra snuskiga vitsar och spela bingo på ett sätt som ni garanterat aldrig spelat d
RFSLs legendariska snuskbingo är tillbaka! Här har du möjlighet att lära dig mer om sex, lust och njutning och spela bingo på ett sätt som du garanterat aldrig spelat det tidigare. Vi bjuder på snuskiga vitsar och reder ut vad en motorsåg och Bolibompa-draken egentligen har med sex att göra. Självklart har du också möjlighet att vinna fantastiska priser. Vi ses!
Arrangör: RFSL

16:00–16:45 Ska polisen skydda nazister?
Vi ser en växande nationalism där nazister får allt större plats i det offentliga rummet, på bekostnad av de som är föremål för deras hot och hat. Vad säger egentligen lagen och folkrätten? Ska polisen motverka eller skydda nazistisk organisering?
Arrangör: Feministiskt initiativ

16:00–16:45 Min verklighet – ny bok om funkis och hbtq
Min verklighet är en ny antologi, en bok som har flera författare. Författarna läser högt ur boken. Min verklighet är den första boken i projektet Jag är berättaren. Jag är berättaren är ett projekt som jobbar för att fler personer som är funkis och hbtq
Min verklighet är en ny antologi,
en bok som har flera författare.
Författarna läser högt ur boken.

Min verklighet är den första boken
i projektet Jag är berättaren.
Jag är berättaren är ett projekt som jobbar för
att fler personer som är funkis och hbtq
ska höras och synas i böcker.

I boken berättar sex författare
om delar av sin verklighet.
Alla författarna är hbtq-personer
som jobbar på daglig verksamhet
och/eller bor i gruppbostad.

Det finns ingen liknande bok i världen.
Kom och fira med oss!
Boken kommer att finnas gratis.


Jag är berättaren drivs av RFSL Stockholm
och får pengar av Allmänna arvsfonden.
Arrangör: RFSL Stockholm

16:00–16:45 Vad händer i kvinnokampen egentligen?
RFSL har precis beslutat sig vara feministiskt, samtidigt som Sveriges kvinnolobby IGEN sparkar på transpersoner. Metoo rörde om allt och samtyckeslagstiftingen är äntligen lag. Vart står vi och vad betyder det för htbq-kampen?
Kommer senare
Arrangör: RFSL

16:00–16:45 Queer readings, Comparative Literature and Creative Writing/Queera läsningar, litteraturvetenskap och kreativt skrivande
Oscar von Seth är doktorand i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Hans huvudsakliga akademiska intresseområde befinner sig i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Han är också intresserad av genus- och postkolonial teori, kritiska dj
Oscar von Seth är doktorand i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Hans huvudsakliga akademiska intresseområde befinner sig i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Han är också intresserad av genus- och postkolonial teori, kritiska djurstudier och intersektionalitet. Oscars doktorandprojekt handlar om nobelpristagaren Hermann Hesse.

Hermann Hesse (1877-1962) är den mest översatta tyskspråkige författaren någonsin. Hans romaner har sålts i mer än 120 miljoner exemplar över hela världen men har hitintills inte analyserats queerteoretiskt. Majoriteten av Hesses romaner handlar vänskapsrelationer mellan män, i vilka manligt homosocialt begär kan observeras. Hypotesen i Oscars avhandling är att de manliga homosociala relationerna i Hesses texter kan läsas som homoerotiska.

I denna föreläsning kommer Oscar att prata om queera läsningar. I sin avhandling använder han queerteori för att analysera Hermann Hesses romaner Peter Camenzind (1904), Demian (1919) och Der Steppenwolf (1927). Dessutom kommer Oscar att berätta om hur hans eget skönlitterära skrivande har påverkats av queerteori, i synnerhet hans debutroman Snö som föll i fjol (2017).
Arrangör: Södertörn University/Södertörns högskola

16:00–16:50 Hetero
En föreställning om heterosexualitet och normer. Vissa tycker att heterosexualitet är jättetrist. Lite grått. Och väl normalt. Men det kan ju också vara jättegulligt!
Benämningen “heterosexualitet” är inte särskilt gammal. Och inte särskilt
använd, ens idag. Vissa vet knappt vad det betyder. Om du söker på “heterosexuell” på nätet så kommer det mest upp bilder och texter om människor som inte är heterosexuella. Som om heterosexualiteten inte kan existera för sig själv. Den kräver en motsats. Heterosexualitetens hela princip bygger på motsatspar. En Riktig Man och En Riktig Kvinna. Med “riktig” menas att någon med biologiskt manligt kön beter sig ”maskulint”. Och att något med kvinnligt biologiskt kön beter sig ”feminint”. Sådant kan vara ganska svårt. Det kräver övning. Vi måste lära oss det normala. Och ständigt påminna oss själva och varandra om det. Det normala är något mycket ömtåligt. Vi måste vakta noga på det. Annars kanske det går sönder. Och börjar läcka…
Arrangör: Scensverige

16:15–17:30 Vem har ungdomsperspektivet?
Newcomers Youth startades för två år sedan i samma veva som den skärpta tillfälliga asyllagstiftningen trädde i kraft. Vi ger inblick i ungdomsperspektivet som Newcomers Youth har arbetat med under de senaste två åren och berättar om den viktiga verksamhe
Newcomers Youth startades för två år sedan i samma veva som den skärpta tillfälliga asyllagstiftningen trädde i kraft. Vi ger inblick i ungdomsperspektivet som Newcomers Youth har arbetat med under de senaste två åren och berättar om den viktiga verksamheten som RFSL Ungdom bedrivit tillsammans med hbtq-ungdomar som har sökt asyl i Sverige. Samtalet leds av Newcomers Youth!
Arrangör: RFSL

17:00–17:45 Heartbeat - en kärleksfylld konsert som förenar
Välkommen till en kärleksfylld och fartfylld gospelkonsert. Vi kommer att bjuda på musik som finns i våra hjärtan och vill genom vår musik förmedla hopp kraft och glädje.
Välkommen till en kärleksfylld och fartfylld gospelkonsert. Vi kommer att bjuda på musik som finns i våra hjärtan och vill genom vår musik förmedla hopp kraft och glädje.
Med glädje, kraft och positiva budskap genom sång, vill Rainbow gospel, tillsammans över gränser som sexuell identitet, könsidentitet och ålder verka för en större tolerans och öppenhet. Rainbow Gospel hyllar det vackra i våra olikheter vilket representeras i körens medlemmar som består av män och kvinnor, homo, bi, trans, hetero, troende och icketroende.
Arrangör: Rainbow gospel

17:00–17:45 Att existera är att relatera. Från meningen med livet till meningsfulla relationer.
Vi präglas att reducera vår sexualitet och våra relationer till kliniska och juridiska teknikaliteter. Den här föreläsningen leder istället in oss i ett samtal om det djupt existentiella i att vara en sexuell varelse som relaterar till andra, med vetskap
Vi kan inte existera utan att relatera. Till livet, till oss själv, till andra, till en eller flera partners. Den här föreläsningen belyser existentiella teman som vilka val vi gör, vilka handlingar de resulterar i, och hur de handlingarna utgör hela vårt liv. Om hur vi inte måste någonting här i världen, utom att välja, ständigt, och dö, någon gång - oklart när. Hur det faktumet, om vi väljer att blunda för det, skapar existentiell ångest. Om hur det istället kan skapa meningsfulla relationer, korta och långa, och leda till att vi lever vårt eget liv och inte någon annans, om vi tar emot det och ständigt utforskar det. Ofta präglas vi att reducera vår sexualitet och våra relationer till kliniska och juridiska teknikaliteter. Den här föreläsningen leder istället in oss i ett samtal om det djupt existentiella i att vara en sexuell varelse som relaterar till andra, med vetskap om att vi alla en dag ska dö.
Arrangör: RFSU Stockholm

17:00–17:45 20 års erfarenhet av stöd till våldsutsatta hbtq-personer
RFSL Stödmottagning (fd brottsofferjour) har erbjudit stöd till hbtq-personer utsatta för hot eller våld i 20 år. Under det senaste året har vi sammanställt ett kunskapsstöd som beskriver våra erfarenheter av både de stödsökandes behov och våra arbetsmeto
RFSL Stödmottagning (fd brottsofferjour) har mångårigt erfarenhet att erbjuda stöd till hbtq. Vi vill bjuda in till ett kunskapshöjande seminarie med fokus på verksamhetens erfarenheter av både stödsökandes behov och våra arbetsmetoder.
Föreläsningen kommer ta upp teman som, hatbrott, partnervåld, hedersrelaterat våld och förtryck. Men även hur en som yrkesverksam inom vård och socialt arbete kan underlätta i mötet med våldsutsatta hbtq-personer.

Samtalet riktar sig till personer som i sitt yrke möter vålds utsatta hbtq- personer, till communityt och till vänner och anhöriga till hbtq-personer.
Arrangör: RFSL

17:00–17:45 Livets ceremonier
Bröllop, barnvälkomnande eller begravning. De flesta av oss kommer någon gång att vilja markera en livshändelse lite extra, här berättar vi om humanistiska ceremonier.
Vad är en humanistisk ceremoni? Hur går den till? Vad kan den innehålla?
Arrangör: Humanisternas HBTQ-nätverk

17:00–17:45 Bisexuell och alltid helt jävla osynlig
"Det spelar ingen roll: lever jag med en man tas jag för hetero, lever jag med en kvinna tas jag för homo, jag kan inte bidra till att öka synligheten och vara en förebild". Det måste gå att göra nåt.
Kommer senare
Arrangör: RFSL

17:00–17:45 Bryt tabut: Nordiska röster om sexuella rättigheter, funktionshinder och HBTQ
Samtal om svenska, norska och danska erfarenheter med sexuell assistans, sexuellt utnyttjande och hur vi kan spränga hinder kring sex och samlevnad för HBTQ-personer som upplever funktionshinder.
Alla nordiska länder har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (UNCRPD), men diskursen kring sexualitet och funktionhinder skiljer sig åt mellan länderna. I samtalet lyfter vi fram röster från olika nordiska länder om sexuell assistans, sexuellt utnyttjande och hur vi kan spränga hinder kring sex och samlevnad för HBTQ-personer som upplever funktionshinder.

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor. Vårt uppdrag är att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen. Vi skapar mötesplatser, samlar expertis, bygger nätverk, förmedlar kunskap och erfarenheter i form av goda exempel och rekommendationer till beslutsfattare – samtidigt som vi är en brygga mellan forskning och praktik.
Arrangör: Nordens välfärdscenter