Bjørnene samles for en hyggelig aften.
Vi vil være der fra ca 17 og til sent.
Velkommen