Fredag:

• Who will love Aladd in Sane? Högstadiet är ingen barnlek. Att bli accepterad är inte lätt i en värld full av svek och mobbing, där bara de som syns och hörs mest härskar. Hur kan vi hitta oss själva när vi ständigt måste kämpa mot utanförskap? Rekommenderas från 13 år (17.00-18.00
• Breakfast club: Fem stereotypiska ungdomar stängs in i skolans bibliotek en lördag på grund av kvarsittning. De har aldrig tidigare pratat med varandra, men förs samman för att inse att de kanske inte är så olika. Rekommenderas från 13 år (kl 19.30)

Lördag:
• Breakfast club (kl 20.00)
• Who will love Aladd in Sane? (20-30-21.30)

Söndag:
• Who will love Aladd in Sane? (14.00-15.00)
• Breakfast club (kl 15.30)

• HBTQ – vad är det? Många är begreppen och termerna som används i Pride-sammanhang. Vad är skillnaden mellan HBT och HBTQ, och vad menas med heteronormativitet? Vi delar in människor i olika fack och kategorier, men vem passar in var och varför är allt så krångligt? (11.00-17.00)