SMC inbjuder till en utbildningsförmiddag under transparaplyet.
Medverkar gör representanter från såväl de aktivistiska, forskningsmässiga som kliniska fälten.

Föranmäl gärna till:
[email protected]

Arrangör: SMC