HBT-soaré på Fornsalen i Visby
med författare Birgitta Stenberg och Ana Valdes,
sångaren Jan Hammarlund och skådespelaren Robert Fux.
Fri entré.
Arrangörer Homosexuella Socialister