Det fantes de som mente at Vasa sank på grunn av at det var kvinner ombord på hennes jomfrureise. Kvinner førte ulykke med seg til sjøs. Likevel vet vi at det fantes en god del kvinner på 1600-tallet som jobbet som sjømenn, men da kledde som menn. Hvordan kunne deres liv se ut? Hva hendte om de ble oppdaget? Vasamuseets visninger under Prideveckan stiller spørsmål uten enkle svar om kvinne- og mannsroller på skip på 1600- og 1700-tallet

Guidet tur
11.30 på svensk
15.00 på engelsk
16.30 på svensk