Program - holdes på engelsk
Søndag 27 mars
16:00 Diskusjon: HBT kultur og HBT-politikk i Israel og Sverige
Rona Kenan, Dory Manor, Yair Qedar, Jonas Gardell, Jessica Kolterjahn.
Moderator: Lena Einhorn.
Musikk: Rona Kenan

Pause
18:00 Diskusjon: Homoseksualitet og religion
David Lazar, Åke Bonnier.
Moderator: Arne Ruth


Mandag 28 mars
18:00 Film: Gay Days by Yair Qedar, Documentary 72min.
19:30 Diskusjon: Fremveksten av en hbt-kultur, Outing og hbt-rettigheter i Israel og Sverige de siste 20 årene.
Moderator: Lena Einhorn.
Musikk: Rona Kenan.
21:00 Film: Stefan Braun, dokumentar 65 min.


Stockholms jødiske forsamlings programvirksomhet i samarbeid med judisk krönika og israels ambassade arrangerer en serie møter der forfattere, musikere, filmskapere og kunstnere fra Europa og Israel treffer sine svenske kolleger. Meningen er å skape dialog, utveksle idéer og fremme samarbeide

Første møtet skjer i samarbed med Re:Orient og Södra Teatern og handler om HBTkultur.
I programmet medvirker israelske og svenske kulturpersonligheter med særlig interesse for homo-spørsmål. Tel Aviv betraktes som et fristed for homoseksuelle. Israel er et ledende land når det gjelder likestilling for homoseksuelle mannlige og kvinnlige par med foreldreansvar. Diskusjonen kommer til å ta opp forskjeller og likheter i den israelske, respektive svenske holdningen til homokultur og homopolitikk.

Andre diskusjonsspørsmål er: Må homokulturen nødvendigvis behandle homorelaterte spørsmål? Har en homoseksuell kunstner et særlig sosialt og politisk ansvar? Er homokulturen en subkultur eller har den blitt en integrert del av den allmenne kulturen?
Et viktig spørsmål som kommer har å gjøre med outing dvs å komme ut (åpet erkjenne sin seksuelle legning eller å tvinge noen til å erkjenne) – et mye debattert emne i Israel de siste årene. Og så klart det overgripende spørsmålet om homoseksualitet og religion.

Medverkande: musikern Rona Kenan, poeten og oversetteren Dory Manor, filmskaperen Yair Qedar, forfattaren Jonas Gardell, forfattaren Jessica Kolterjahn, journalist Arne Ruth, rabbin David Lazar, presten Åke Bonnier.
Programmet inneholder musikk, tekstlesing og vising av israelske filmer.
Moderator: forfatteren og filmskaper Lena Einhorn
Programansvarlig og regi : Lizzie Oved Scheja