Tutustumispiknik Setan jäsenjärjestöjen ja kannatusjäsenjärjestöjen jäsenille ja aktiiveille