Paraden består av flere tunge kjøretøy og mange mennesker som skal komme seg gjennom ruta. Vi oppfordrer derfor publikum til å holde god avstand i svinger, da kjøretøy som kjent trenger god svingradius. Samtidig vil det gi bedre utsikt for samtlige dersom en velger å holde litt avstand.

Vi oppfordrer folk til å plassere seg i områder av paraderuta der det er stort og åpent rundt, f.eks. på Grønland torg og bortover mot Stenersgata, ved Biskop Gunerius´ gate og opp mot Kirkeristen, samt ved Stortorvet og oppover i Grensen.

Frivillige fra Oslo Pride vil gå langs paraden og korrigere publikum dersom vi syns det er nødvendig. Vi håper dette blir respektert og forstått av publikum underveis i paraden.

I år vil det være markerte soner i paraden der publikum kan “hoppe inn” i toget. Dette kommer det mer info om senere.