Förra året kom det resande från ö-vik, Jämtland, Göteborg... tja, hela Sverige! Alla ville vara med i vår Prideparad! Så i år har vi gjort den lite längre så att alla får plats
Gå med för att du tror på allas lika värde och rättigheter. Gå med i paraden för att du vill sprida kärlek istället för hat. Gå med för att du vill vara med och öppna upp Ånge Kommuns stora famn så att alla får plats. Vi vill skapa en tryggare kommun, en kommun där folket väljer aktivt att bo kvar för att de tillåts vara sig själv.