Världaidsdagen uppmärksammas med soppa i Sankt Petri församlingshem 18.00 och så 19.00 Sankt Petri Kyrka där en gudstjänst hålls