Velkommen til å prøve QueerTango med Charlotte Rivero, pioner med queertango i Norden! Du får lære deg både å føre og bli ført, vi roterer partnerne! Det går fint å komme alene!

Medvirkende:
Charlotte Rivero underviser queertango hos Tangoverkstan.se. Hen er pioner med queertango og feirer 12 årsjubileum for queertangokurs i Sverige. Samtidig feirer hen 17 års-jubileum for førerkurs for tangofølgere. www.queertango.se