Gay klubb med café, bar och disco på helgerna. Darkroom.