I den katalanske koreografen Pere Fauras stand-up monolog ”Striptease” stilles teaterets og stripteasens konvensjoner side ved side, og ditt eget blikk speiler hovedrollen!
Hvem er det som i til slutt blir avkledd – er det aktøren eller tilskueren?