Den 24. november er det urpremiere av det nye verket ”Deep Time” – en helaften med Virpi Pahkinen selv og et ensemble som forbereder seg til det dykk ned i tidens uendelige dyp. ”Deep Time” rører seg i musikkens arkeologi såvel som dets vibrerende samtid. Fra bronselurens melankolske lyd til drønnende elektroniske skyer.

En ikonisk ro hviler over scenen. Timeglasset siler sekunder og sekel. I et slag dras draperiet vekk og bak blottes et kaos av kropper i et stroboskopisk skinn.