"Ursäkta oss" (Unnskyld oss) er en helskrudd og humoristisk danseperformace; en totalopplevelse som tvinger deg til å møte dine egne forestillinger om identitet, samhørighet og integrasjon. Stedet er en SFI-leksjon. Studenten er deg selv. Rommet er en kameleon som veksler mellom klasserom, teaterscene og drømmeverden. Her møter vi tanker rundt språkforvirring, misskommunikasjon og språklige begrensninger. "Ursäkta oss" er en forestilling i leksjonsformat som ikke bare stiller det svenske språket mot veggen, men også får deg til å le, måpe og lære deg nye ting.