Tauet forener og skiller. Tauet kan bli en lasso, en pisk eller en slange, en enorm knute, et tredimensjonalt mønster, et tilfeldig ornament, en labyrint, en utslengt masse som flettes sammen, som gjemmer eller avslører og går over i kroppene, som samtidig forener og skiller dem.

Gjennom prosessen synliggjøres og inntas mellomrommet mellom konvensjonelle par som kjønn (mannlig/kvinnelig) og substans (nærvær/fravær). Tauets sverte i det mørke rommet gir kontraster mot kroppenes nakne hud og fremkaller følelsen av rituale som later til å gjennomsyre nytteobjektet med en bevegelses-energi som vekker dets eget indre liv.

THISENTANGLEMENT er en uavhengig fortsettelse på QUARTOs performances Knot Body, Beauty of Accident og Durational Rope. I serien ROPE figurerer det 1000 meter lange tauet på tre forskjellige måter. I den første delen, Beauty of Accident, utforskes tauets strøm av bevegelse. Derfra forgrenes Durational Rope og videoverket ROPE#1. I den andre delen, Knot Body, er det tauet som knute/masse/kropp som står i sentrum. Knot Body har, som Beauty of Accident, blitt utviklet til et videoverk ROPE#2 og THISENTANGLEMENT. Den tredje og siste delen av ROPE tar også form som en scenisk performance, durational performance og videoverk i 2018–2020, til slutt vises alle deler i serien samtidig.