Repet förenar och skiljer. Repet kan bli en lasso, en piska eller en orm, en enorm knut, ett tredimensionellt mönster, ett slumpmässigt ornament, en labyrint, en utslängd massa som flätas samman, som gömmer eller avslöjar och övergår i kropparna, på samma gång förenar dem och skiljer dem isär.

Genom processen synliggörs och intas glappen mellan konventionella motsatspar som kön (manligt/kvinnligt) och substans (närvaro/frånvaro). Repets svärta i det mörka rummet kontrasterar mot kropparnas nakna hud och framkallar känslan av en ritual som verkar genomsyra nyttoobjektet med en rörelseenergi som väcker dess eget inre liv.

THISENTANGLEMENT är en oberoende fortsättning på QUARTOs performances Knot Body, Beauty of Accident och Durational Rope. I serien ROPE figurerar det 1000 meter långa repet på tre olika sätt. I den första delen, Beauty of Accident, utforskas repets flöde och oavbrutna rörelse. Därifrån förgrenades Durational Rope och videoverket ROPE#1. I den andra delen, Knot Body, är det repet som knut/massa/kropp som står i centrum. Knot Body har, liksom Beauty of Accident, utvecklats till ett videoverk ROPE#2 och THISENTANGLEMENT. Den tredje och sista delen av ROPE kommer även den att ta form som scenisk performance, durational performance och videoverk under 2018–2020, slutligen visas alla delar i serien tillsammans.