Välkommen till Nikolai Prästgård, Nikolaigatan 8 på HBTQ-café onsdagarna 25/10 och 22/11 kl. 18-20. Här kan du umgås, fika och pärla ditt eget regnbågsarmband!