Med anledning av World AIDS day har Pite älv Pride bjudit in Region Norrbottens smittskyddsläkare Anders Nystedt för att berätta om HIV och nuläget