Robert Malmborg och Dansens Hus i en dansföreställning som tar plats i foajéns arkitektur och ljudmiljö.
Utgångspunkten i arbetet med den här föreställningen har varit omständigheterna och miljön kring upplevelsen av dans, för dansare och publik. Hur kontext påverkar blick gentemot dansen och upplevelse av den, för dansare och betraktare.