Hvordan reagerer en kropp når den tvinges eller hindres bevegelse? Koreografen Mithkal Alzghair er født og oppvokst i Syria, men lever i dag i Frankrike. Hans verk Displacement er et bevegende verk sprunget ut av kroppslige reaksjoner i krig, flukt og et liv i eksil. Den utforskar også hvordan den tradisjonelle dansen påvirkes i relasjon til Midtøstens voldsomme historia med migrasjon, diktatur, massakre, revolusjon, krig og konflikt.