9 tar sit utgangspunkt i Beethovens niende symfoni samt danseren Cai Glover som lever med en hørselshemming. Beethoven skrev den Niende symfonien etter han mistet hørselen. Ut i fra dette har koreograf Hélène Blackburn laget en forestilling som utforsker våre sanser og hvordan vi opplever, oppfatter og tolker. Musikken er bearbeidet slik en med hørselshemming hører den. Hva oppfatter du? Canadiske Cas Public er kjent for intensive, energiske koreografier. De turnerer verden rundt og endelig har de landet hos oss!