9 tar sin utgångspunkt i Beethovens nionde symfoni samt dansaren Cai glover som lever med en hörselnedsättning. Nionde symfonin skrevs efter att Beethoven förlorat sin hörsel.Utifrån detta har koreograf Hélène Blackburn skapat en föreställning som utforskar våra sinnen och hur vi upplever, uppfattar och tolkar. Musiken är bearbetad som om du hörde den med en hörselnedsättning. Vad uppfattar du? Kanadensiska Cas public är kända för sina intensiva, energiska koreografier. De turnerar världen över och landar äntligen hos oss!