Sedan 2015 har Charlotta Öfverholm arbetat med projektet Age on stage – den svenska delen  av det europeiska projektet Dance on, Pass on, Dream on.
En del i detta har varit att ge workshops för äldre amatördansare. 2016 sågs de första gången.

– Jag var nervös men så var även alla trettio deltagare. Efter sex dagars arbete tillsammans fann jag en sådan frihet hos dessa mogna fantastiska människor och livskonstnärer, säger Charlotta Öfverholm.

Arbetet har nu resulterat i föreställningen STORIES där tjugo av deltagarna nu ska ge sig ut på scengolvet tillsammans med sina livshistorier och kroppsliga minnen och musik.