Sofia Hultin (f. 1982) är utbildad på Konstfack och arbetar med performance och video utifrån sitt intresse för marginaliserade berättelser och queer historieskrivning.
Hen är intresserad av villkor och möjligheter för gemenskap kopplat till identitet samt av hur hen som normbrytare kan hitta manövreringsutrymmen i ett samhälle präglat av begränsande maktstrukturer.

Med utgångspunkt i ett collage av personliga berättelser undersöker Hultin hur dessa kan spegla större samhälleliga strukturer.
Centralt i Hultins arbete och i utställningen på Norrtälje konsthall är idén om vikten av att kunna föreställa sig en förändring för att denna förändring ska kunna ske.