More than based on a true story

I Tynneredsprosjektet finnes det ikke rom for oppdiktet drama, dette er harde fakta, direkte fra livet. Det finnes knapt rom for skuespillere, de fleste på scenen er seg selv helt og fullt.

Forestillingen bygger på autentisk materiale fra personer som har deltatt i Projekt VI. Dem er eksperter på å overleve; helter kan vi kalle dem. Noen ble prostituert i 14 års alderen, en annen ble slått hele livet. Noen av dem medvirker i forestillingen sammen med skuespillere fra Backa Teater. De har falt og reist seg, nå går de for seier.

(Projekt VI er en del av Samordningsförbundet Göteborg Väster. Prosjektet retter seg mot personer som befinner seg langt fra arbeidslivet.)