More than based on a true story

I Tynneredsprojektet finns ingen plats för uppdiktat drama, det här är hard facts, direkt ur livet. Det finns knappt rum för skådespelare, de flesta på scen är helt sig själva.

Föreställningen bygger på autentiskt material från personer som deltagit i Projekt VI. De är experter på att överleva; hjältar kan vi kalla dem. Någon blev prostituerad vid 14, en annan har blivit slagen hela sitt liv. Några av dem medverkar i föreställningen tillsammans med skådespelare från Backa Teater. De har fallit och rest sig, nu går de mot seger.

(Projekt VI är en del av Samordningsförbundet Göteborg Väster. Projektet riktar sig till personer som befinner sig långt från arbetslivet.)