Alle som identifiserer seg som trans eller ikke-binær er velkommen til Transcaféen. Også pårørende og venner til trans og ikke-binære personer er velkomne!
Trenger ikke være medlem.
Gratis.
Velkommen!