Birkaland SETA rf arrangerer fest på YO-Talo
pirkanmaanseta.fi

3€ Seta-medlemmer
5€ gjester