Storschlaget, Mattias Holmgren och Jessica Andersson på Patricia