Samling 14.30 - avgång 15.30
Paradväg: Heden - Sten Sturegatan – Nya Allén - Slussgatan - Södra Hamngatan - Östra Hamngatan - Avenyn - Götaplatsen.

Paradfest till 23.15 på Götaplatsen under ledning av Robert Fux