Philip Dufva er oppvokst og arbeider i Stockholm og studerer på Kungl.Konsthögskolan. Han har tidligere studert på Pernbys målarskola, hvor han bygget opp det kunstneriske vokabularet.

I utstillingen Ardor viser Philip Dufva en samling malinger fra arkivet som omhandler intimitet, fellesskap og forventninger. Gjennom å arbeide oppløst og intuitivt bygger Philip Dufva opp et fragmentert minnebilde istedenfor en fotorealistisk avbildning. Med det utfordres tilskueren til å se forbi råskap og videre se innslag av ømhet og ømtålighet. Her brytes det klassiske bildet mannlig, homoseksuell intimitet som ofte males som enten heteronormativ eller aggressiv.

Motivene har opprinnelse i bilder, minnet og fantasien, uten avgrensninger eller tydelige sømmer. Fiksjon, dokumentasjon, erfaring og attrå veves sammen i Dufvas verk. Det skaper en diskusjon hvor forskjellige steder, offentlig og privat møtes, smeltes sammen og skaper en realitet som tilskueren tilbys med å røre seg gjennom.Utstillingen er tatt fram i samarbeid med Jesper Dahl/OGRAFY. Takk til Carl Carboni, Jonas Andersson og Mattias Vural.