Elisabeth Ohlson Wallin benytter kameralinsen og hennes blikk i kampen for en bedre verden.
Sted: Wadköpingsrummet. Arr: Örebro Kommun