Inkonstin utooppinen kirjallisuusnäyttämö

Kuraattorina kirjailija ja transaktivisti Saga Becker.